preloader
  • 083 435 6868
  • เลขที่ 211/1 D อโศกทาวเวอร์
  • อังคาร-อาทิตย์: 10.00-20.00 น.
สาขาอโศกทาวเวอร์

ที่ปรึกษาด้านความงาม

ให้ข้อมูลบริการ ผลิตภัณฑ์ กับผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และหน้าร้าน มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพอใจในข้อมูล และบริการที่ได้รับสูงสุด จนนำมาซึ่งการตัดสินใจใช้บริการ และแชร์ประสบการณ์การรักษาจากมสเตอร์เวิร์คคลินิก แก่เพื่อน ญาติ หรือคนใกล้ชิด

หน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น

ทำประวัติลูกค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จัดตารางนัดหมายผู้รับบริการ
ให้ข้อมูลบริการ ผลิตภัณฑ์ จนผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ
เก็บสถิติด้านบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร

เจ้าหน้าที่ Call center

รับผิดชอบในการรับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลสินค้า บริการของคลินิกได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถทำงานล่วงเวลาปกติได้

หน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น

รับโทรศัพท์ผ่านเบอร์ให้บริการหลักของคลินิก
ให้ข้อมูลสินค้า บริการผ่าน LINE Official คลินิก
จัดตารางนัดหมายของผู้รับบริการ กับแพทย์ผู้รักษา
หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย